Bibliografie

 • Jean Delorme: De Oudheid in Jaartallen. Vertaald door Ivo Gay.
  Uitgeverij Voltaire, ´s-Hertogenbosch.
  Oorspronkelijke titel: Les grandes dates de l´ Antiquité.
  © 1962, 1999 Presses Universitaires de France, Paris
  © Nederlandse vertaling 1999 Ivo Gay, ´s-Hertogenbosch

 • Siegfried Lauffer: De klassieke geschiedenis in jaartallen. Met medewerking van Karl Gustav Fellerer en Friedrich Klemm. Vertaald door J. H. Schmitz.
  Oorspronkelijke titel: Abriss der antiken Geschichte
  Uitgegeven door Verlag R. Oldenbourg, München 1964
  © 1956 by R. Oldenbourg, München
  © Vertaling 1969 by Het Spectrum

 • Jona Lendering: Stad in marmer. Gids voor het antieke Rome aan de hand van tijdgenoten.
  Athenaeum - Polak & van Gennep. Amsterdam 2002.

 • Herbert Alexander Stützer: Frühchristliche Kunst in Rom.
  © 1991 DuMont Buchverlag, Köln

 • Anton van Hooff, Ton Jansen, Annemieke van der Plaat, Pim Verhoeven: Otium cum dignitate. Cicero over nuttig nietsdoen. Uitwerking van de eindexamensyllabus 2004. © Hermaion, Lunteren, 2003.

 • Harke Bremer, Anton van Hooff, Sjef Kemper, Pim Verhoeven: Libera et impera. Livius over de Romeinse bevrijding en onderwerping van Griekenland. Uitwerking van de eindexamensyllabus 2003. © Hermaion, Lunteren, 2002.