231

tot 232: De veldtocht van Alexander Severus tegen de Perzen eindigt ermee, dat de Romeinen zich terugtrekken.