- 700

Kolonisatie van Chalcidië door de Grieken.

------------------------------------

tot 620 : Proto-Attische pottenbakkerskunst.

Proto-Attische grafamfoor, gevonden in Eleusis; op de hals: Odysseus verblindt Polyphemus; op de buik: de Gorgonen en Perseus.