- 66

Cicero is praetor. Redevoeringen: rede voor Cluentius, rede voor de wet Manilius.

Pompeius neemt het commando tegen Mithridates van Lucullus over.