- 506

Nederlaag van een Spartaanse coalitie tegen Athene.