- 496

Onder aanvoering van dictator A. Postumius verslaan de Romeinen de Latijnen bij het Regillus-meer.
Door de val van de monarchie (- 509) verloren de Romeinen hun gezag over Latium. Een twijfelachtige overlevering wil dat ze dit weer zouden hebben teruggekregen na hun overwinning bij het Regillus-meer. In - 493 sloten Romeinen en Latijnen een eeuwigdurend bondgenootschap: het foedus Cassianum.