- 481

Perzische mobilisatie. Panhelleens congres.

Na zijn gezag te hebben gevestigd, bracht Xerxes een groot leger tegen de Grieken op de been. De stadstaten die na Marathon weer waren gaan ruziën, werden hierdoor gealarmeerd. Het oppercommando werd aan Sparta toevertrouwd, ondanks het maritieme overwicht dat Athene zich dankzij Themistocles had verworven (- 483).