- 480

Tweede Perzische oorlog. Xerxes bezet Thracië, Macedonië en Thessalië. Slag bij de Thermopylae. Invasie in Midden-Griekenland, inname van Athene door de Perzen. Slag bij Salamis.

In de vroege lente stak Xerxes de Hellespont over en bezette Noord-Griekenland. Het plan van de Griekse geallieerden voorzag in de verdediging van Thessalië, maar de ontoereikendheid van hun strijdkrachten dwong hen ertoe het zonder strijd op te geven. In ieder geval probeerden ze Xerxes tegen te houden bij de bergengte van de Thermopylae, tussen Thessalië en Boeotië. Door verraad werd het Xerxes mogelijk gemaakt eromheen te trekken. De Spartaanse koning Leonidas en zijn manschappen sneuvelden allen bij het dekken van de terugtocht van de hoofdmacht van het Griekse leger naar de Isthmus van Corinthe, terwijl de Griekse vloot de ingang van de Saronische Golf te Salamis blokkeerde. Door aan Xerxes een heimelijke boodschap te sturen dat de Grieken gedemoraliseerd waren en wilden vluchten, zette Themistocles de Perzen ertoe aan om aan te vallen. Ze leden een verpletterende nederlaag.

Slag bij Himera.
De geschiedenis van de Griekse koloniën in Zuid-Italië (Groot-Griekenland, Magna Graeca) in de zesde eeuw is een aaneenschakeling van binnenlandse twisten en genadeloze oorlogen tegen de Carthagers, die zich in het westelijke deel van Sicilië hadden gevestigd. Om het hele eiland in hun macht te krijgen, verbonden ze zich met de Perzen en vielen de Grieken aan op hetzelfde moment dat de Perzen dit deden. De overwinning die Gelo, tiran van Syracuse, bij Himera op hen behaalde, nam het van hen uitgaande gevaar tot aan het einde van de eeuw weg.