- 466

(of - 465) tot - 463: De inwoners van Thasos komen in opstand tegen Athene. Ze worden verslagen (- 469).

ca. - 466: Slag aan de rivier Eurymedon: Kimon verslaat Perzische land- en zeemacht.