- 46

Cicero trouwt met, en, even later, scheidt weer van Publilia. Cicero schrijft: Brutus, De optimo genere oratorum, Orator, Paradoxa Stoicorum, en houdt rede voor Ligarius, rede voor voor Marcellus.