- 455

ca. - 455: Begin van de carrière van de sofist Protagoras.
Het belang van redenaarstalent in een democratie deed scholen ontstaan waaruit de filosofische beweging van de sofisten voortkwam. Omdat ze zich uitsluitend bezighielden met concrete resultaten, droegen ze bij aan de ontwikkeling van de wetenschap. Vooral door hun streven naar morele doeltreffendheid bevrijdden zij de mens van zijn vooroordelen en leidden zij hem op eigen kracht naar het geluk. De grootste sofisten, Protagoras, Gorgias, Prodicus, waren gesprekspartners van Socrates (- 408).