- 431

De Thebanen vallen Plataeae aan: begin van de Peloponnesische oorlog.
Door de Atheense tactiek dreigden de vijandelijkheden eindeloos te gaan duren. Omdat hij zich bewust was van hun onmacht te land overreedde Pericles zijn medeburgers zich terug te trekken binnen de bescherming van de Lange Muren, het platteland prijs te geven aan de vijand en af te wachten tot raids van de vloot en de financiële suprematie van Athene de vijand hongersnood en een ondergang zouden bezorgen.