- 27

13 januari - Iden van januari: Octavianus legt in zijn zevende consulaat de triumvirale macht met alle buitengewone volmachten neer ('herstel van de republiek') en ontvangt daarvoor in de plaats de macht van proconsul (imperium proconsulare) in Spanje, Gallië, Syrië en Egypte (keizerlijke provincies) met staand leger en leagten als stadhouders met onbegrensde ambtsduur (militaire monarchie). Gepacificeerde provincies blijven onder bestuur van proconsuls onder beheer van de senaat (senaatsprovincies).
16 januari: Octavianus krijgt bij senaatsbesluit de cultische eretitel Augustus (de Verhevene) met vergrote machtigingsbevoegdheid (auctoritas) voor het hele staatswezen. Begin van keizercultus in aansluiting aan hellenistische heerserscultus. Gelijk muntrecht voor Augustus en de senaat. Rechtspraak in hoger beroep in handen van Augustus (keizerlijk gerecht).
Augustus in Gallië en Spanje: bestuur van Gallië geregeld, census, belastingoplegging (vicesima Galliarum), in Spanje bestrijding van Asturiërs en Cantabriërs (- 27 to - 25), aanleg van wegen.

Augustus

Triomf van Valerius Messalla.
Griekenland als aparte provincie Achaia van Macedonië afgescheiden.
Cyprus weer als provincie overgenomen.
Agrippa bouwt in Rome een ronde tempel voor alle goden (Pantheon). Ereboog voor Augustus in Ariminum. Monument van Agrippa voor de Propylaeën van de Acropolis in Athene. Vernieuwing van de via Flaminia. Feestspelen ter ere van Apollo Actius door Augustus bij de herdenking van de slag bij Actium hernieuwd en naar Nicopolis verplaatst (Actische spelen).

ca. - 27: T. Livius (59 v. Chr. - 17 na Chr.) van Patavium (Padua) publiceert de eerste gedeelten van zijn omvangrijke werk over de Romeinse geschiedenis (Ab urbe condita): lof der oude Romeinen in de geest der door Augustus beoogde vernieuwing.
Liefdeselegieën van Albius Tibullus (ongeveer 54 - 19 v. Chr.) aan Delia.
Ronde tempel van Roma en Augustus op de Acropolis in Athene.
Livia en Julia, dochter van Augustus, in de cultus van Hestia opgenomen.