- 220

tot - 217: Bondgenotenoorlog tussen Macedonië en Aetolië met bondgenoten.