- 206

De Aetolische Bond sluit een afzonderlijke vrede (zonder de Romeinen) met Philippus.