- 204

Verdrag tussen Philippus V en Antiochus III van Syrië over de verdeling van de randgebieden van het rijk van de Ptolemaeën.