- 1200

Aan het einde van de dertiende en aan het begin van de twaalfde eeuw vonden er waarschijnlijk ten gevolge van een nieuwe Indo-Europese migratie grote volksverhuizingen plaats, die zich over het hele Oosten uitstrekten. Een invasie van wellicht uit de Donau-streek afkomstige volkeren bracht in Europa de verwoesting van Thessalië tot de Peloponnesus teweeg. Aan hun aanvallen ging Mycene misschien ten onder. De beschaving waarvan het het centrum was ging te gronde. De streken waar die beschaving had gebloeid, kwijnden geïsoleerd weg. Een eerste groep door de indringers verjaagde kolonisten vestigde zich op de eilanden van de Egeïsche Zee en op de westkust van Anatolië.