ONTMOETING

Sappho
Zijt gij gegaan de hoven der gedachte?
Nog hangt hun morgenlijke geur u aan.

Thales
Zijt gij de hoven van de droom gegaan,
dat nacht en rozen u de wrong bevrachtten?

Beiden
O koninklijk bestaan!

Sappho
De paden traadt gij door geen voet begaan;
ben ooit uw oogst te schatten ik bij machte?

Thales
't Geheimenis waar vorsende ik naar trachtte
onthult gij in een donker oogopslaan.

Beiden
O zon der nachten!

Sappho
Wentelt mijn wereld in een heller baan?

Thales
Is dit de dageraad, de lang verwachte?


 

Ida Gerhardt (1905-1997)