LADY SAPPHO

Soms droeg zij een honinggeel
gewaad op Lesbos, waar minnaressen
haar vaak verguisden om heerszucht
en poŽzie: verwarrend parfum

Verdacht haar huis waar lenige
meiden pingpong speelden, elkaar
staken met angels van venijn
en droomden van een rol in Hollywood

Ontrouw ervoer zij hevig, doch beheersing
leerde haar: mondje dicht
'als de drift in uw boezem opzet
hoed voor roekeloos blaffende tong u'

Op en top dame in haar platina Saab
reed zij driftig onder appelbomen
lier en verdriet reisden mee
want met angel verzinken in hemeldauw

was haar vertrouwd en was goed zo
want ook zonder Schoevers'
tikdiploma en met imperatief gebaar

wierp zij vlammend ooft
in haar drukpers die na eeuwen
schaamrood nog bloeit

onder de pinkelende Pleiaden
O neonreclame voor
bijenkoningin

 


 

Jaap Harten.

Gevonden in: Spiegel van de moderne Nederlandse poŽzie,
samengesteld door Hans Warren.
Amsterdam / Leuven, 1992 (Zesde editie, tweede druk)