SPREKEN OVER PARIS

 

 

 

In welke woorden ik ook over Paris,
de lafaard, trouweloze,
grote wellusteling,
in welke termen ik,
eer- en gewetensvol,
over die lummel spreek,
geen treft de man die minnaar is
van Helena.

 


 

J.A.Emmens

Uit : Een hond van Pavlov. Amsterdam, z.j.

( Gevonden in : G. Komrij : De Nederlandse PoŽzie etc.
Uitg. Bert Bakker. Amsterdam, 1979. )