DE MUZE

Zij was er zozeer
onbereikbaar
hij rekte zich uit
ongrijpbaar
kwam het licht en
kuste hem.
Een afdruk van het vage
legde zich aan hem op.
Een sluier aan onmogelijkheid
bond zijn handen
en kluisterde zijn ogen
aan het verkeerde punt.
© 2003 Anne-Laure Holvoet
(niet eerder gepubliceerd)