DE MUZE

 

 

Als je uit een raam kunt leunen
rek je dan zo ver uit dat je zult vallen
of haar net, nét zult kussen -

zij zal wachten, haar hart zal bonzen, zij zal zien
hoe ver je reikt.

 


 

Toon Tellegen.

Gevonden in : Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie,
samengesteld door Hans Warren.
Amsterdam / Leuven, 1992 (Zesde editie, tweede druk)