ARCHAÏSCHE GRAFSTEEN

In het verscholen thijmdal,
domein der honingbijen,
de dodensteen, de stèlè.
"Metoon wijdt deze grafsteen
aan zijn verkoren Aktè,
de moeder zijner zonen,
die stierf, oud twintig jaren.
Zij heeft het brood gebakken,
zij heeft de wol gesponnen,
het huis in stand gehouden."
De wind beweegt, de bijen
zoemen de stilte stiller;
zij arbeiden, zij fluisteren:
"het huis in stand gehouden,
het huis in stand gehouden."
Ida Gerhardt.

Uit: Verzamelde gedichten.
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980.