EROOS

Aan de steenwand grauw
wij, verslagenen in staren.
Dr, ontzaglijk te ontwaren,
macht viervleugelig opgevaren,
parende de adelaren
vr het blauw.


ANIKATE MAXAN

Schud de vleugelen, dat hun zwart
't zwartste van de nachten tart.
Zwart met blauwige weerschijnen.
Schud de vleugelen, dat het hart
haast begeeft. Adelaarspracht.
Span de krachten, vier de bogen,
laat hen opengaan, getogen
- macht schaduwend tegen macht -
naar de nacht.
Ida Gerhardt.

Uit: Verzamelde gedichten.
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980.
(Beide gedichten oorspronkelijk in de bundel
"Hoefprent van Pegasus" opgenomen)