DE NACHT

 

 

De hereniging tussen het vlees en het vlees
vindt nimmer voltooiing. Want Eros woedt
onvergelijkelijk. De stralende geest
werkt zijn geheimnis ook door ons bloed.

De gave van u, de gave van mij,
Eros slechts geeft ze. Wij worden verteerd
in zijn tederheid, vriend. En al sluimeren wij,
Eros vereent ons als hij het begeert.

 


 

Christine d' Haen.

Uit : Gedichten 1946 - 1958. Amsterdam, 1958.

( Gevonden in : G. Komrij : De Nederlandse PoŽzie etc.
Uitg. Bert Bakker. Amsterdam, 1979. )