Correctie leesles 90

OVER CYRUS, DE STICHTER VAN HET RIJK DER PERZEN slot

 Astyages, van het afvallen van de Perzen op de hoogte gebracht, bracht ook zelf / eveneens een leger bij elkaar. Hij stuurde een boodschapper naar Cyrus, die hem beval zo snel mogelijk naar de koning te komen. Maar Cyrus stuurde de boodschap(per) terug: dat hij wel wat sneller naar de koning zou komen dan de koning zelf graag wilde.
 Van dit antwoord erg geschrokken riep de koning alle Meden snel te wapen en keek rond, wie hij toch het best aan het hoofd van zijn leger kon stellen.
 Er is een spreekwoord: wie(n) de god wil vernietigen, hem pleegt hij eerst zijn gezonde geest te ontnemen. Inderdaad lijken de goden zelf de geest van Astyages te hebben verblind, omdat hij de man, die zijn grootste vijand was, Harpagus, aan het hoofd stelde van de Meden. Hij leek duidelijk te zijn vergeten, (met) wat voor onrecht hij zelf vele jaren tevoren Harpagus had aangedaan.
 Opgewekt leidde de opperbevelhebber Harpagus de enorme troepen van de Meden naar buiten en marcheerde Cyrus tegemoet. Toen beide legers samenkwamen, vochten van zo vele duizenden Meden er
slechts zeer weinigen, kennelijk niet wetend wat tussen Harpagus en Cyrus was overeengekomen; de meesten sloegen meteen al bij de eerste aanval op de vlucht en zochten hun heil in de vlucht of kwamen spontaan zich overgeven.
 Korte tijd daarna pakte Cyrus Astyages zelf op en ontnam hem het koningschap, maar hij deed hem toch niet met enig onrecht aan / hij deed hem geen onrecht, maar hield hem zo lang als hij leefde ongedeerd bij zich.
 In de volgende jaren, nadat hij ook Croesus, de koning van Lydia had overwonnen, maakte Cyrus zich meester van de macht over vrijwel heel Asia. Hij regeerde gedurende achtentwintig jaren; door Tomyris, de koningin der Massageten, in een gevecht verslagen, stierf hij in het jaar 224 vanaf de stichting van de stad.