Over Solon en Croesus (2)

Door die wetten bevrijdde Solon de Atheners niet alleen van schuld en slavernij, maar maakte hij ook een begin met het veranderen van het burgerrecht. Want hij verdeelde alle burgers in vier klassen zo, dat de eerste klasse de rijksten, de vierde klasse de armsten bevatte. Juist de rijksten leverden in de oorlog de ruiterij, en in vredestijd hadden zij de hoogste ereambten en meer stemmen.  De armen deden dienst als roeiers in de vloot en hadden minder stem. Toch hadden ze stemrecht, ook al stelde het niet veel voor; hetgeen nieuw en ongehoord was. Toen kon voor het eerst ook de stem van de armsten in de volksvergadering gehoord worden.
Zo stelde Solon weliswaar nog geen democratisch bewind in, maar hij legde de fundamenten, waarop Clisthenes tachtig jaar later een nieuw bouwwerk zou oprichten.
Nadat hij de wetten had gegeven, besloot Solon een reis van tien jaren te maken, opdat de Atheners werden gedwongen om zoals ze beloofd hadden volgens deze wetten tijdens zijn afwezigheid te leven. Over de reizen van Solon is ons erg weinig bekend. Het staat vast, dat hij ook een tijdje in Egypte heeft verbleven, maar heel beroemd is het verhaal, dat Herodotus ons heeft overgeleverd over het verblijf van Solon bij Croesus, de koning van Lydia.