Over Brutus

Tarquinius Superbus, de laatste koning van Rome, kreeg een wonderteken: uit een houten zuil kwam plotseling een slang te voorschijn. Omdat de koning niet wist, welk voorteken dit wonderteken hem voorspelde, stuurde hij gezanten naar Delphi, om het orakel te raadplegen. De gezanten waren twee zonen van de koning en als derde hun neef Lucius Junius, aan wie de bijnaam Brutus was gegeven wegens zijn nogal stompzinnige uiterlijk. Maar hij was allerminst stompzinnig.
Toen zij naar / in Delphi waren gekomen, gaf de god naar zijn gewoonte een duister antwoord, waarmee hij misschien voorspelde, dat de ondergang koning Tarquinius boven het hoofd hing, maar daarover staat niets vast.
Toen vroegen de twee Tarquinii weer om raad en vroegen, wie (van de twee) in Rome het machtigst zou zijn. Hierop zei de god, dat hij, die het eerst moeder een kus zou geven, de machtigste in Rome zou zijn.
De jongemannen voeren naar Italia en zodra zij in Brundisium waren gekomen, haastten de twee Tarquinii zich meteen naar Rome. Maar toen Brutus uit het schip naar beneden kwam, lag hij een tijdje op de grond en stond daarna weer op. Allen die aanwezig waren lachten en bespotten Brutus´ domheid; maar niemand had opgemerkt, dat Brutus als eerste de gemeenschappelijke moeder van alle stervelingen, dat wil zeggen de aarde, een kus had gegeven.