Correctie Les 7

Oefening

1. Scribis epistulam: Jij schrijft een brief.
2. Galliam habitamus: Wij wonen in Gallië.
3. Puellas puniunt: Zij straffen de meisjes.
4. Praedam dividite: Verdeelt de buit!
5. Amant umbram: Zij houden van de schaduw.
6. Vincimus Belgas: Wij overwinnen de Belgen.
7. Femina portam aperit: De vrouw opent de poort.
8. Non silvas vaccae habitant: Koeien wonen niet in bossen.
9. Nauta aquam, terram agricola amat: Een zeeman houdt van water, een boer van land.
10. Cur patriam non defendunt?: Waarom verdedigen zij het vaderland niet?
11. Discimus linguam Latinam: Wij leren de Latijnse taal.
12. Casam non reperiunt: Zij vinden het huisje niet.
13. Belgae praedam dividunt: De Belgen verdelen de buit.
14. Feminae, poetam consulere debetis!: Vrouwen, jullie moeten de dichter raadplegen!
15. Rosas carpe, puella!: Pluk rozen, meisje!
16. Ferae silvas habitant: Wilde dieren bewonen de bossen.