Oefening 2

1. rem novam heri audivimus:
gisteren hoorden wij een nieuwe zaak (iets nieuws)
2. in ripa lacus tranquilli:
op / aan de oever van een rustig meer
3. haec cornua ingentia:
deze geweldige hoorns
4. tertio die Romam venimus (perf.):
op de derde dag kwamen / gingen we naar Rome
5. milites totius exercitus:
de soldaten van het hele leger
6. istarum domuum veterum:
van die oude huizen
7. in hanc planitiem fertilem:
naar deze vruchtbare vlakte
8. adventu celeris equitatus:
door de komst van de snelle ruiterij
9. in magnam spem venerant:
zij hadden grote hoop gekregen (lett. waren gekomen tot)
10. epistula in senatu recitata:
de brief, in de senaat voorgelezen
11. in omnibus tribubus:
in alle kiesdistricten
12. folia utriusque quercus:
de bladeren van beide eiken
13. hoc cantu alacri:
door dit opgewekte gezang
14. neutram manum meam:
geen van mijn beide handen
15. impetu vehementi fugati sunt:
door een heftige aanval zijn zij op de vlucht gejaagd
16. in toto exercitu nostro:
in ons hele leger
17. illi portui celebri:
die drukbezochte / beroemde haven (dativus)
18. utrum genu vulneratum est?:
welke knie (van de twee) is gewond?