Correctie Les 49

Oefening 1

1. Cum a suis valde amaretur, tamen patriam relinquebat, ut alibi gloriam peteret:
Hoewel hij door de zijnen zeer werd geliefd, verliet hij toch het vaderland, om elders roem te zoeken / te proberen te bereiken.
2. Belgae castris Romanis cum appropinquarent, consul noster milites admonebat, ut fortiter resisterent:
Toen de Belgen het Romeinse legerkamp naderden, vermaande onze consul de soldaten / spoorde onze consul de soldaten aan om zich dapper te verzetten.
3. Cum Granici fluminis ripa a Persis teneretur, Alexander duces ad consilium convocavit:
Toen / Omdat de oever van de rivier de Granicus door de Perzen werd bezet, riep Alexander de aanvoerders bijeen naar de krijgsraad.
4. Labienus, cui imperatum erat, ne proelium committeret, Caesarem exspectabat:
Labienus, aan wie was opgedragen om geen gevecht te leveren, wachtte op Caesar.
5. Cum Belgae superati, Germani expulsi, Seduni victi essent, Caesar totam Galliam pacatam esse existimabat:
Toen de Belgen waren overwonnen, de Germanen verdreven, de Seduni overwonnen, meende Caesar, dat heel Gallië tot vrede was gebracht / was onderworpen.
6. Procella cum tam aspera esset, ut naves aqua implerentur, tamen deorum auxilio nautae e periculis servati sunt:
Hoewel de storm zo guur was, dat de schepen met water werden gevuld, zijn de zeelieden toch door de hulp van de goden gered uit de gevaren.
7. Cum Troia a Graecis expugnaretur, Aeneas e patria cessit, ut alibi regnum quaereret:
Toen Troje door de Grieken werd ingenomen, ging Aeneas weg uit zijn vaderland om elders een (konink)rijk te zoeken.
8. Cadmus cum Europam sororem invenire non posset, oraculum Phoebi de sorte eius consuluit:
Omdat / Toen Cadmus zijn zus Europa niet kon vinden, raadpleegde hij het orakel van Phoebus over haar lot.
9. Pyramus et Thisbe statuerunt, ut ad sepulcrum Nini convenirent, ne lata per arva errarent:
Pyramus en Thisbe besloten om samen te komen bij het graf van Ninus, om te voorkomen dat zij door de wijde velden dwaalden.
10. Cum Hannibal appropinquaret, Volcae copias suas Rhodanum traduxerunt:
Toen / Omdat Hannibal naderde, brachten de Volcae hun troepen over de Rhône.

Oefening 2

1. Timebant, ne sero venirent:
Zij waren bang, dat zij te laat kwamen / zouden komen.
2. Timebatur, ne non servati essent:
Er werd gevreesd / Men vreesde, dat zij niet gered waren.
3. Timemus, ne non veniant:
Wij zijn bang, dat zij niet komen.
4. Metuo, ne mihi non credant:
Ik vreed, dat zij mij niet geloven.
5. Metuunt, ne arcessantur:
Zij vrezen, dat zij ontboden worden.
6. Metuebant, ne socii profligati essent:
Zij waren bang, dat de bondgenoten verslagen waren.
7. Discipuli timebant, ne a magistro punirentur:
De leerlingen vreesden, dat zij door de meester werden gestraft.
8. Veniunt in periculum, ne bona amittant:
Zij komen in het gevaar = lopen het risico, dat zij hun goederen verliezen.
9. Timebatis, ne oppidum non expugnatum esset:
Jullie vreesden, dat de stad niet veroverd was.
10. Metuitur, ne naves tempestate vexatae sint:
Er wordt gevreesd / Men vreest, dat de schepen door de storm geteisterd zijn.