XLVIII.

Coniunctivus van het imperfectum actief en passief
van de vier regelmatige conjugaties
en van esse en posse

De rijtjes :

actief

Coni. van het imperf. actief
a-stammen: vocare

vocarem
vocares
vocaret
vocaremus
vocaretis
vocarent

De coni. van het imperf. wordt gevormd door aan het hele werkwoord vocare- de persoonsuitgangen -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt toe te voegen.

Coni. van het imperf. act.
e-stammen : terrêre

terrerem
terreres
terreret
terreremus
terreretis
terrerent

Net zo: inf. praes. act. + de persoonsuitgangen.

Coni. van het imperf. act.
medeklinkerstammen : víncere

vincerem
vinceres
vinceret
vinceremus
vinceretis
vincerent

Eveneens: inf. praes. act. + persoonsuitgangen.

Coni. van het imperf. act.
i - stammen : audire

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

Eveneens: hele werkwoord + persoonsuitgangen.

passief

Coni. van het imperfectum passief
a- stammen : vocare

vocarer
vocareris
vocaretur
vocaremur
vocaremini
vocarentur

De coni. van het imperf. passief wordt gevormd door aan het hele werkwoord vocare- de passieve persoonsuitgangen -r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur toe te voegen.

Coni. van het imperf. pass.
e - stammen : terrêre

terrerer
terrereris
terreretur
terreremur
terreremini
terrerentur

Eveneens: het hele werkwoord + passieve persoonsuitgangen.

Coni. van het imperf. pass.
medeklinkerstammen : víncere

vincerer
vincereris
vinceretur
vinceremur
vinceremini
vincerentur

Net zo: inf. praes. act. + passieve persoonsuitgangen.

Coni. van het imperfectum passief
i - stammen : audire

audirer
audireris
audiretur
audiremur
audiremini
audirentur

Net zo: inf. praes. + passieve persoonsuitgangen.

esse en posse

essem
esses
esset
essemus
essetis
essent

Hele werkwoord + uitgangen.

possem
posses
posset
possemus
possetis
possent

Net zo.

 

Oefening 1 :
Meerkeuzeoefening:

1. vocaretis is :

coniunctivus
infinitivus (hele werkwoord)
imperativus (gebiedende wijs)
indicativus

 

2. vocare is :

coniunctivus
infinitivus
imperativus
indicativus

 

3. vocate is :

coniunctivus
infinitivus
imperativus
indicativus

 

4. terrere is :

coniunctivus
infinitivus
imperativus
indicativus

 

5. terrerent is :

coniunctivus
infinitivus
imperativus
indicativus

 

6. terrentur is :

coniunctivus
infinitivus
imperativus
indicativus

 

Oefening 2 :
Vorm een coniunctivus imperfecti bij de volgende indicativi imperfecti:

1. aperiebat
2. audebas
3. caedebaris
4. carpebamus
5. cogebatur
6. constabat
7. eramus
8. consulebamini
9. dabatur
10. defendebantur
11. delebatur
12. desiliebatis

Kijk na: KLIK HIER.

 

Oefening 3 :
Vorm een indicativus bij de volgende coniunctivi:

1. errarent
2. essent
3. possent
4. fugaremini
5. incenderetur
6. iuberes
7. maneretis
8. mitterentur
9. nuntiarem
10. oboediremus
11. pellereris
12. possemus

Kijk na: KLIK HIER.

 

Oefening 4 :
Determineer vorm en betekenis:

Voorbeeld:
vocaris : 2e persoon sing. praes. passief van vocare: roepen
Gebruik eventueel de lijst met stamtijden (opent in nieuw venster).

1. consulêris
2. consularis
3. consuleres
4. aperiam (2 keer)
5. aperies
6. aperias
7. aperire
8. aperirem
9. aperueram
10. sepeliatur
11. sensisse
12. cederent
13. dividam (2 keer)
14. incendi (2 keer)
15. repperit
16. reperit
17. disceretis
18. maneat
19. viderentur
20. posses
21. possis
22. clausisse
23. hauriant
24. tenuistis
25. emeretur

Kijk na: KLIK HIER.