XLII.

herhaling van de vier regelmatige conjugaties
herhaling van esse en posse

Stamp deze rijtjes in je hoofd. Je hoort ze al te kennen, maar je merkt waarschijnlijk, dat de rijtjes de neiging hebben uit je hoofd te verdwijnen. Stamp ze erin. Herhaal! Oefen!

 

praes. act.

voco

terreo

vinco

audio

 

vocas

terres

vincis

audis

 

vocat

terret

vincit

audit

 

vocamus

terremus

vincimus

audimus

 

vocatis

terretis

vincitis

auditis

 

vocant

terrent

vincunt

audiunt

 

praes. pass.

vocor

terreor

vincor

audior

 

vocaris

terreris

vinceris

audiris

 

vocatur

terretur

vincitur

auditur

 

vocamur

terremur

vincimur

audimur

 

vocamini

terremini

vincimini

audimini

 

vocantur

terrentur

vincuntur

audiuntur

 

imperf. act.

vocabam

terrebam

vincebam

audiebam

 

vocabas

terrebas

vincebas

audiebas

 

vocabat

terrebat

vincebat

audiebat

 

vocabamus

terrebamus

vincebamus

audiebamus

 

vocabatis

terrebatis

vincebatis

audiebatis

 

vocabant

terrebant

vincebant

audiebant

 

imperf. pass.

vocabar

terrebar

vincebar

audiebar

 

vocabaris

terrebaris

vincebaris

audiebaris

 

vocabatur

terrebatur

vincebatur

audiebatur

 

vocabamur

terrebamur

vincebamur

audiebamur

 

vocabamini

terrebamini

vincebamini

audiebamini

 

vocabantur

terrebantur

vincebantur

audiebantur

 

fut. act.

vocabo

terrebo

vincam

audiam

 

vocabis

terrebis

vinces

audies

 

vocabit

terrebit

vincet

audiet

 

vocabimus

terrebimus

vincemus

audiemus

 

vocabitis

terrebitis

vincetis

audietis

 

vocabunt

terrebunt

vincent

audient

 

fut. pass.

vocabor

terrebor

vincar

audiar

 

vocaberis

terreberis

vinceris

audieris

 

vocabitur

terrebitur

vincetur

audietur

 

vocabimur

terrebimur

vincemur

audiemur

 

vocabimini

terrebimini

vincemini

audiemini

 

vocabuntur

terrebuntur

vincentur

audientur

 

perf. act.

vocavi

terrui

vici

audivi

 

vocavisti

terruisti

vicisti

audivisti

 

vocavit

terruit

vicit

audivit

 

vocavimus

terruimus

vicimus

audivimus

 

vocavistis

terruistis

vicistis

audivistis

 

vocaverunt

terruerunt

vicerunt

audiverunt

 

perf. pass.

vocatus sum

territus sum

victus sum

auditus sum

 

vocatus es

territus es

victus es

auditus es

 

vocatus est

territus est

victus est

auditus est

 

vocati sumus

territi sumus

victi sumus

auditi sumus

 

vocati estis

territi estis

victi estis

auditi estis

 

vocati sunt

territi sunt

victi sunt

auditi sunt

 

plqpf. act.

vocaveram

terrueram

viceram

audiveram

 

vocaveras

terrueras

viceras

audiveras

 

vocaverat

terruerat

vicerat

audiverat

 

vocaveramus

terrueramus

viceramus

audiveramus

 

vocaveratis

terrueratis

viceratis

audiveratis

 

vocaverant

terruerant

vicerant

audiverant

 

plqpf. pass.

vocatus eram

territus eram

victus eram

auditus eram

 

vocatus eras

territus eras

victus eras

auditus eras

 

vocatus erat

territus erat

victus erat

auditus erat

 

vocati eramus

territi eramus

victi eramus

auditi eramus

 

vocati eratis

territi eratis

victi eratis

auditi eratis

 

vocati erant

territi erant

victi erant

auditi erant

 

futex. act.

vocavero

terruero

vicero

audivero

 

vocaveris

terrueris

viceris

audiveris

 

vocaverit

terruerit

vicerit

audiverit

 

vocaverimus

terruerimus

vicerimus

audiverimus

 

vocaveritis

terrueritis

viceritis

audiveritis

 

vocaverint

terruerint

vicerint

audiverint

 

futex. pass.

vocatus ero

territus ero

victus ero

auditus ero

 

vocatus eris

territus eris

victus eris

auditus eris

 

vocatus erit

territus erit

victus erit

auditus erit

 

vocati erimus

territi erimus

victi erimus

auditi erimus

 

vocati eritis

territi eritis

victi eritis

auditi eritis

 

vocati erunt

territi erunt

victi erunt

auditi erunt

 

 

Infinitivi :

inf. pr. act.

vocare

terrêre

víncere

audire

inf. fut. act.

vocaturus esse

territurus esse

victurus esse

auditurus esse

inf. perf. act.

vocavisse

terruisse

vicisse

audivisse

 

inf. pr. pass.

vocari

terreri

vinci

audiri

inf. fut. pass.

vocatum iri

territum iri

victum iri

auditum iri

inf. perf. pass.

vocatus esse

territus esse

victus esse

auditus esse

 

esse en posse

praesens

sum

possum

 

es

potes

 

est

potest

 

sumus

possumus

 

estis

potestis

 

sunt

possunt

 

 

 

imperfectum

eram

poteram

 

eras

poteras

 

erat

poterat

 

eramus

poteramus

 

eratis

poteratis

 

erant

poterant

 

 

 

futurum

ero

potero

 

eris

poteris

 

erit

poterit

 

erimus

poterimus

 

eritis

poteritis

 

erunt

poterunt

 

 

 

perfectum

fui

potui

 

fuisti

potuisti

 

fuit

potuit

 

fuimus

potuimus

 

fuistis

potuistis

 

fuerunt

potuerunt

 

 

 

plusquamperfectum

fueram

potueram

 

fueras

potueras

 

fuerat

potuerat

 

fueramus

potueramus

 

fueratis

potueratis

 

fuerant

potuerant

 

 

 

futurum exactum

fuero

potuero

 

fueris

potueris

 

fuerit

potuerit

 

fuerimus

potuerimus

 

fueritis

potueritis

 

fuerint

potuerint

 

 

 

infinitivus praesentis

esse

posse

infinitivus futuri

futurus esse

-

infinitivus perfecti

fuisse

potuisse

 

Oefening 1 :
Determineer en vertaal:
(gebruik eventueel de stamtijdenlijst) [opent in nieuw venster]

1. diviseratis
2. caesa erit
3. cessisse
4. ludebatur
5. incendetur
6. potueras
7. reppererunt
8. defenderis (2 keer)
9. defendêris
10. senties
11. discunt
12. discent
13. sepultus est
14. poterit
15. ductus eris
16. scripta erunt
17. missurus esse
18. miserint
19. movemini
20. fueritis

Kijk na: KLIK HIER.