Correctie Les 30

Oefening 1

1. patria amata (2): het beminde vaderland: nom. en abl. ev.
2. ab incolis victis: door de overwonnen inwoners: abl. mv.
3. feminae territae (3): de verschrikte vrouw: gen. en dat. ev. en nom. mv.
4. portarum clausarum: de gesloten poorten: gen. mv.
5. in stabulo aperto: in de open stal: abl. ev.
6. casis deletis (2): de verwoeste huisjes: dat. en abl. mv.
7. copiarum profligatarum: de verslagen troepen: gen. mv.
8. tauri empti (2): de gekochte stier: gen. ev. en nom. mv.
9. templa incendio deleta (2): de door brand verwoeste tempels: nom. en acc. mv. (incendio is abl. ev.)
10. vaccae exportatae (3): de uitgevoerde koe: gen. en dat. ev. en nom. mv.
11. copiae gladiis armatae: de met zwaarden bewapende troepen: nom. mv. (gladiis is abl. mv.)
12. poeta consultus: de geraadpleegde dichter: nom. ev.
13. equi territi (2): het geschrokken paard: gen. ev. en nom. mv.
14. legatus victus: de overwonnen onderbevelhebber: nom. ev.
15. pueri puniti (2): de gestrafte jongen: gen. ev. en nom. mv.

Oefening 2

1.a. Per ferias cotidie in fluvio natabam.
Tijdens de vakante zwom ik dagelijks in de rivier.
1.b. Semel tantum in fluvio natavi.
Ik heb slechts één keer in de rivier gezwommen.
2. Iam vesper appropinquabat et portae claudebantur; subito portae iam clausae denuo apertae sunt.
De avond naderde al en de poorten werden gesloten; plotseling zijn de reeds gesloten poorten opnieuw geopend.
3. Quamquam liber tuus avunculo meo valde placebat, tamen non emit.
Hoewel jouw boek erg in de smaak viel bij mijn oom, heeft hij het toch niet gekocht.