Correctie Les 28

Oefening

1. Quinque horas nostri resistunt; sexta hora terga dant:
Vij uren lang bieden onze mannen weerstand; het zesde uur slaan zij op de vlucht.
2. Tertio belli Punici secundi anno Hannibal Romanos ad Cannas profligat:
In het derde jaar van de tweede Punische oorlog verslaat Hannibal de Romeinen bij Cannae.
3. Autumno nautae navigia subducere solent:
In de herfst zijn de zeelui gewend hun schepen op het land te trekken.
4. In pueritia studere et discere debetis, o pueri puellaeque:
In je jeugd moeten jullie je best doen en leren, jongens en meisjes.
5. Quamdiu in Gallia manebis, amice? Biennium vel triennium!
Hoe lang zul jij in Gallië blijven, vriend? Twee jaar of drie jaar!
6. Tertia hora multa aedificia pulchra incendio saevo delentur:
In het derde uur worden vele mooie gebouwen door een woeste brand vernietigd.
7. Decimo post Troiae incendium anno Ulixes Ithacam, in insulam suam, revenit:
In het tiende jaar na de brand van Troje keert Odysseus naar Ithaca, naar zijn eiland, terug.
8. Poeta clarus, qui multos per annos in Hispania habitabat, mox in Italiam reveniet:
De beroemde dichter, die gedurende vele jaren in Spanje woonde, zal spoedig naar Italië terugkeren.
9. Vespertina hora pueri lingua Latina erudiuntur:
In het avonduur worden de jongens in de Latijnse taal onderwezen.
10. Bis in anno incolae insulae Athenas navigare solebant:
Tweemaal in het jaar waren de bewoners van het eiland gewend naar Athene te varen.

1. Errare humanum (est, perseverare diabolicum).
Zich vergissen is menselijk, volharden (in je dwaling) duivels.
2. Persona (non) grata. [ongewenste vreemdeling]
(Niet) welkome persoon.
3. Tertium non datur. [uitgesloten derde: iets is waar of niet waar]
Een derde wordt niet gegeven.
4. Via dolorosa.
Lijdensweg.
5. Terra incognita. [op oude kaarten]
Onbekend land.
6. Linea recta.
Langs een rechte lijn.
7. Mea culpa. [uit de schuldbelijdenis]
Door mijn schuld.
8. Saevis tranquillus in undis (Willem de Zwijger).
Rustig in woeste golven.
9. Periculum in mora. [van uitstel komt afstel]
Gevaar in uitstel.
10. In cauda venenum.
In de staart het venijn.
11. Anno Domini. (A.D.)
In het jaar des Heren.
12. Et cetera.
En het overige / en zo voort.
13. Per aspera ad astra. [na regen komt zonneschijn]
Door het moeilijke heen naar de sterren.
14. Ex libris. [boekmerk]
Uit de boeken (van ...).
15. Sub rosa. [in vertrouwen]
Onder de roos.
16. Cum suis. (c.s.) [ Van Gaal cum suis gaat zorgelijke tijden tegemoet]
Met de zijnen / haren / hunnen.
17. In bonis. [welgesteld: een man in bonis]
In goederen / in goeden doen.