Correctie Les 16

Oefening 1

1. populo rami et folia sunt: De populier heeft takken en bladeren.
2. agricolae vaccae sunt: De boer heeft koeien.
3. avo villa cum horto est: Opa heeft een landhuis met een tuin.
4. socii Romanorum non amici Poenorum sunt:
De bondgenoten van de Romeinen zijn geen vrienden van de Carthagers.
5. medicus amicus nautae est: De arts is een vriend van de zeeman.

Oefening 2

1. venitis in Siciliam: Jullie komen / gaan naar Sicilië.
2. veniunt Rhodum: Zij komen / gaan naar Rhodos.
3. mittimus legatos ad Belgas: Wij sturen gezanten naar de Belgen.
4. amicos in hortum vocamus: Wij roepen de vrienden naar de tuin.
5. portas templorum claudite!: Sluit de poorten van de tempels!
6. agricolae equos in fluvium pellunt: De boeren drijven de paarden naar de rivier.
7. dividimus saeculum in C annos: Wij verdelen een eeuw in 100 jaar.
8. Cadmus ad oraculum dei venit: Cadmus komt / gaat naar het orakel van de god.
9. socii ad signa conveniunt: De bondgenoten komen bij de veldtekens bij elkaar.
10. Caesar per provinciam in Galliam contendit:
Caesar haast zich / marcheert door de provencie naar Gallië.