Correctie Les 90

Oefening 1 :

1. Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur.
    Door eendracht groeien kleine dingen, door tweedracht vallen zeer grote uit elkaar.
2. Inopia frumenti hostes oppugnationem mox relinquent.
    Door gebrek aan graan zullen de vijanden spoedig de belegering verlaten.
3. Oportet delicto dolere, correctione gaudere.
    Je hoort verdrietig te zijn over een vergrijp, over een verbetering blij te zijn.
4. Caesare appropinquante Galli timore perterriti sua oppida relinquunt.
    Wanneer Caesar nadert, verlaten de Galliërs door angst verschrikt / doodsbang hun steden.
5. Misericordia adductus feminae pauperi tantam pecuniam dedit, quantam secum habuit.
    Gemotiveerd door medelijden gaf hij aan de arme vrouw zo veel geld, als hij bij zich had / al het geld dat ...
6. Milites quod iniussu imperatoris castra reliquerunt puniti sunt.
    Omdat de soldaten zonder bevel van de opperbevelhebber het kamp hebben verlaten zijn zij gestraft.
7. Oppidani virtute ac moenibus diu defensi fame demum in deditionem coacti sunt.
    Lang verdedigd door hun moed en de muren, zijn de stedelingen pas door honger tot overgave gedwongen.
8. Me rogatu tuo hoc fecisse haud nescis.
    Je weet heel goed, dat ik dit op jouw verzoek heb gedaan.
9. Nuntio victoriae laeti cives quantum auri habebant in unum locum contulerunt, ut dis immortalibus grates agerent.
    Verheugd over het bericht van de overwinning brachten de burgers al het goud dat zij hadden bijeen naar één plaats, om de onsterfelijke goden dank te betuigen.
10. His nuntiis litterisque commotus Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit.
      Onder de indruk / geschrokken van deze berichten en brieven lichtte Caesar twee nieuwe legioenen in Gallia citerior.
11. Orgetorix regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit.
      Daartoe gebracht door het verlangen naar het koningschap organiseerde Orgetorix een samenzwering.
12. Caesaris hortatu Galli statim legatos de pace miserunt.
      Op aansporing van Caesar stuurden de Galliërs meteen gezanten over vrede.