Correctie les 87.

Oefening 1 :

1. spes belli renovandi : de hoop om de oorlog te vernieuwen
2. de pace facienda : over het maken / sluiten van vrede
3. ad portam patefaciendam : om de poort te openen
4. in flumine traiciendo : bij het oversteken van de rivier
5. cupido incendii aspiciendi : het verlangen om naar de brand te kijken
6. lapidibus iaciendis : door stenen te gooien
7. absterretur ab urbe oppugnanda : hij wordt afgeschrikt van het bestormen van de stad
8. facultas itineris faciendi : de gelegenheid om een reis te maken
9. huius rei conficiendae causâ : om deze zaak te voltooien
10. de obsidibus accipiendis : over het aannemen van gijzelaars
11. cupidus navium reficiendarum : verlangend om de schepen te herstellen
12. in hoc libro legendo : bij het lezen van dit boek
13. decemviri libris inspiciendis : tienmannen / een commissie van tien om de boeken te bekijken
14. parati ad omnia perpetienda : bereid om alles te ondergaan / verduren
15. viribus bene utendis : door de krachten goed te gebruiken
16. huius muneris fungendi causâ : om deze taak te vervullen

Oefening 2 :

1. Diu sed non frustra agebatur de captivis redimendis :
    Lang maar niet tevergeefs werd onderhandeld over het loskopen van de krijgsgevangenen.
2. Captivi se paratos esse ad omnia perpetienda declarant :
    De krijgsgevangenen verklaren dat zij bereid zijn om alles te dulden.
3. Desiderio uxoris aspiciendae exsul clam in patriam reverterat :
    Uit verlangen zijn vrouw te zien was de banneling stiekem naar het vaderland teruggekeerd.
4. Exercitu flumen traiciendo victoriam se reportaturum esse sperat :
    Door het leger over de rivier te zetten hoopt hij dat hij de overwinning zal behalen.
5. In flumine traiciendo complures milites fluctibus hausti sunt :
    Bij het oversteken van de rivier zijn verscheidene soldaten door de golven verzwolgen.
6. Caesar Helvetiis facultatem itineris per nostram provinciam faciendi non dedit :
    Caesar gaf de Helvetii niet de gelegenheid om een tocht te maken door onze provincie.
7. His sceleribus committendis iram deorum certe movebitis :
    Door deze misdaden te plegen zullen jullie zeker de woede van de goden veroorzaken.
8. Romae duumviri creati sunt aedibus dedicandis :
    In Rome zijn tweemannen gekozen om de tempels in te wijden.
9. In hoc opere conficiendo morte oppressus est :
    Bij het voltooien van dit werk is hij door de dood overweldigd.
10. Consules iam ex urbe profecti erant ad suum munus fungendum :
      De consuls waren al uit de stad vertrokken om hun taak te vervullen.
11. Altitudine moenium Hannibal ab urbe oppugnanda absterritus esse videbatur :
      Door de hoogte van de muren leek Hannibal te zijn afgeschrikt van het bestormen van de stad.
12. A Catilina consilium capitur senatus interficiendi :
      Door Catilina wordt het plan opgevat om de senaat te doden.
13. Caesar materia navium, quae tempestate afflictae erant, ad reliquas reficiendas utebatur :
      Caesar gebruikte het materiaal van de schepen, die door de storm waren getroffen, om de overige te herstellen.
14. Consul milites brevi oratione adhortatus signum proelii committendi dedit :
      Nadat de consul de soldaten met een korte rede had aangemoedigd gaf hij het teken om het gevecht te leveren.