Oefening:

1. De liefde van ouders voor hun kinderen is gewoonlijk zeer groot.
2. Ik heb medelijden met die man, die zo lang door die ziekte is gekweld.
3. De hoop op buit had de Galliėrs ertoe gedreven om van de Romeinen naar Hannibal over te lopen.
4. Het medelijden met ons was zo groot, dat wij met de instemming van al deze mensen van schuld zijn bevrijd.
5. Niet de vrees voor de goden, niet de liefde voor het vaderland, niet de eerbied voor de wetten kon die inslechte man afschrikken van de schandelijkste misdaden.
6. Toen de hoop op terugkeer naar huis was verdwenen, zwierf Cadmus over de wereld en raadpleegde het orakel van Phoebus over zichzelf.
7. Hoe heftiger de geestdrift van de soldaten voor Germanicus was, des te groter de haat van Tiberius.
8. Geen man was meer rechtschapen (meer minnaar van het rechtvaardige) dan Deucalion, geen vrouw godvrezender dan Pyrrha.
9. Door het verlangen naar / het gemis van zijn vrouw en kinderen kwijnden de krachten van de arme balling weg.
10. Orgetorix, verlangend naar revolutie, maakte / organiseerde een samenzwering van de adel.
11. Zonder enige vrees voor de dood deden onze mannen een aanval op de meest dichtopeengepakte vijanden.
12. Hij zei, dat hij niet uit zorg voor zichzelf (om zijn eigen hachje te redden) uit het gevecht was gevlucht.
13. Nadat velen van de onzen gedood of gewond waren, zochten de overigen hun redding in de vlucht.
14. Wij zullen de herinnering aan die allerbeste man nooit wegleggen / vergeten.
15. De vrouwen van de Galliėrs strekten hun handen uit naar Caesar, om medelijden met zichzelf en hun kinderen op te wekken.