Aeschylus

Korte levensschets
(Ontleend aan: Het Griekse treurspel
Aeschylus. Sophocles. Euripides
door Dr. G.F. Diercks
Haarlem 1952
N.V. Drukkerij De Spaarnestad)

Aeschylus werd in 525 v. Chr. geboren te Eleusis in Attica, twintig kilometer ten westen van Athene. Hij was van aanzienlijke, oud-adellijke afkomst. Van zijn jeugd is niets bekend, maar men mag veilig aannemen dat hij een voortreffelijke opleiding heeft genoten, overeenkomstig zijn stad en grote capaciteiten. In 490 streed hij bij Marathon als hopliet tegen de Perzen en werd hij gewond van het slagveld gedragen. In 480 bij Salamis zou hij een van de bevelhebbers van de Griekse vloot zijn geweest. Ook daarna heeft hij bij verschillende gelegenheden aan de verdediging van zijn vaderland deelgenomen, maar van de practische politiek schijnt hij zich steeds verre te hebben gehouden. Hij heeft althans voor zover bekend geen enkel openbaar ambt waargenomen.
Zijn eerste optreden als toneeldichter valt in de periode tussen 499 en 496 - zijn mededingers waren Choerilus en Pratinas - maar pas in 484 behaalde hij, ruim veertig jaar oud, zijn eerste overwinning. Hij heeft dus ongeveer vijftien jaar op zijn eerste grote succes moeten wachten. Daarna is hij echter, men mag wel zeggen tot zijn dood, onbetwist de grootste tragediedichter van Athene geweest. Na 484 is hem niet minder dan twaalf maal de eerste prijs toegekend. Wel werd hij in 468 - een geweldige sensatie in het toenmalige Athene! - verslagen door den jongen Sophocles, die in dat jaar zijn eerste overwinning behaalde, maar hij heeft zich daar nog verschillende malen voor weten te revancheren, onder andere in 458, twee jaar voor zijn dood. Tot het laatst heeft hij zich blijkbaar tegen de opkomende generatie kunnen handhaven. Kort voor 470 gaf hij gehoor aan een uitnodiging van koning Hiëro van Syracuse op Sicilië, die zijn hof tot een centrum van kunst en cultuur wilde maken, maar in 468 was hij, zoals uit het bovenstaande blijkt, al weer in Athene terug. Na 458 ging hij opnieuw naar Sicilië, nu niet op uitnodiging van Hiëro, maar uit eigen initiatief, om persoonlijke motieven. Welke deze waren, is onbekend. Misschien dat hij, als man van ouden adel, hoewel steeds een loyaal aanhanger van de in zijn jongensjaren gevestigde democratie, op lateren leeftijd met de steeds verder gaande democratisering van zijn vaderland geen vrede heeft kunnen nemen. Op Sicilië, in de stad Gela, werd hij in 456 door den dood verrast.Werken:


Prometheus
(vert. Burgersdijk)
(Diercks)
(Griekse tekst)

Smekelingen
(Diercks)
(Griekse tekst)

De Perzen
(Diercks)
(Griekse tekst) 

Zeven tegen Thebe
(Diercks)
(Griekse tekst)

Agamemnon
(Diercks)


Choephoroi
(Diercks)


Eumeniden
(Diercks)