Plautus

Menaechmi
De Tweelingbroeders.
Jambische bewerking van Plautus' Menaechmi.
Door
Louis Couperus.
Van een inleiding, aantekeningen en een nawoord voorzien door Rudi van der Paardt.

Loeb-editie: Plautus I
                  Plautus II (bevat Menaechmi)