Lucretius

De rerum natura

Bestudeer de tekst, lees de vertaling

Eenzaam te midden  van de dichters en denkers der eerste eeuw v. Chr. staat voor ons de gestalte van hem, die als een der grootste moet worden beschouwd, T. (=Titus) Lucretius Carus. Eenzaam, en als persoonlijkheid onbekend.
...


Ontleend aan:
LATIJNSE VARIA
Bloemlezing uit de werken van een tiental
Latijnse dichters en prozaschrijvers
in vertaling bijeengebracht en ingeleid door
Dr. J. van IJzeren
Haarlem 1954
N.V. Drukkerij De Spaarnestad