lucretius

de rerum natura

 

Bestudeer de tekst, lees de vertaling