293

Eerste Tetrarchie: regering van Viermannen: Diocletianus en Maximianus voeren beide de titel Augustus, Galerius en Constantius Chlorus de titel Caesar. Hun residenties: Nicomedia - Milaan - Sirmium - York.
Het rijk wordt echter niet opgedeeld. Diocletianus is opperste heer: dominus. Zijn dominaat is een absolute monarchie; de staat wordt met straffe hand en dwingende machtsmiddelen georganiseerd; de burgers zijn onderdanen.