274

Aurelianus laat zich 'Dominus et Deus' (Heer en God) noemen.
Verering van staatswege van 'Sol Invictus' (Onoverwinnelijke Zon) met een eigen priestercollege.