269

Claudius II verslaat de Gothen bij Naissus (Nisch) en krijgt de bijnaam 'Gothicus'.