244

tot 249: Philippus Arabs Keizer van de Romeinen.