242

tot 244: Veldtocht tegen de Perzen. De Perzen trekken zich terug uit Mesopotamië.