217

Keizer Caracalla wordt vermoord door de Prefect van de Praetorianen Macrinus.

tot 218: Macrinus Keizer van de Romeinen.

De Parthen overwinnen Macrinus bij Nisibis.