212

Caracalla laat zijn broer en mederegent Geta doden.

Constitutio Antoniniana: Alle vrije inwoners van het Rijk krijgen het Romeinse burgerrecht.