- 814

Stichting van Carthago.
Van de op de kusten van het Middellandse-Zeegebied gestichte koloniën - vanaf de tiende eeuw op Cyprus en in de negende eeuw in het westelijke Middellandse-Zeebekken - was Carthago de beroemdste. Het verschilde van de andere koloniën door zijn territoriale uitbreiding, die er iets anders dan een simpele stapelplaats van maakte.